+
TUDTAD?
Ha nem csak kizárólag a jelenlegi pozícióhoz adod meg az adataid, akkor kollégáink több száz munkalehetőségünk közül a számodra lehető legmegfelelőbb állást tudják ajánlani.
SZERETNÉK TÖBB ÁLLÁSAJÁNLATOT! MARADOK ENNÉL AZ EGYNÉL!

Találatok száma: 264 db állás

               


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

ISKOLASZÖVETKEZETI TAGOK RÉSZÉRE

 

 

Jelen tájékoztató célja annak ismertetése, hogy a WHC az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony kapcsán miként kezeli a tagok, leendő tagok, illetve volt tagok személyes adatait.

    1. KI AZ adatkezelő? 

A WHC részéről 

Az iskolaszövetkezeti tagsággal kapcsolatos személyes adatok kezelője elsődlegesen a WHC Diák Iskolaszövetkezet (székhely: 8912 Nagypáli, 030/2, cégjegyzékszám: 20-02-050404, adószám: 23086119-2-20). 

Mivel azonban a WHC vállalkozáscsoport mindenkori tagjai közösen tartanak fenn honlapot, ügyfélszolgálati irodákat, részben közös infrastruktúrát használnak, és a WHC csoport tagjai egymást segítve, kiegészítve látják el tevékenységüket, ezért a WHC Diák Iskolaszövetkezettel együtt adatkezelőként felelnek továbbá a WHC vállalkozáscsoport mindenkori tagjai is, mint közös adatkezelők. 

A WHC vállalkozáscsoport (a továbbiakban: WHC) jelenlegi tagjai:

  • WHC Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8912 Nagypáli, 030/2 hrsz., cégjegyszékszám: 20-09-067382)
  • WHC Personal Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszám: 20-09-073299)
  • WHC Personal Alfa Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8912 Nagypáli, 030/2 hrsz., cégjegyzékszám: 20-09-075633)
  • WHC Personal Béta Személyzeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8912 Nagypáli, 030/2 hrsz., cégjegyzékszám: 20-09- 075634)
  • WHC Outsourcing Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8912 Nagypáli, 030/2 hrsz., cégjegyzékszám: 20-09-073858)
  • WHC Accounting Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszám: 20-09-074938)
  • WHC Diák Iskolaszövetkezet (székhely: 8912 Nagypáli, 030/2, cégjegyzékszám: 20-02-050404)
  • WHC Holding Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszám: 20-09-073562)
  • WHC Employment Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszám: 20-09-076442)
  • WHC Recruitment Kft. (8900 Zalaegerszeg, Ady Endre utca 2., cégjegyzékszám: 20-09-074898) 

Külső szolgáltatás teljesítése során 

Amikor partnereinknél végzel munkát, a foglalkoztatásoddal kapcsolatos személyes adataid kezelésében velünk közös adatkezelő lesz az adott partner is, hiszen a foglalkoztatáshoz szükséges feladatokat a WHC és a partner egymás között megosztva teljesítik. 

Velünk kötsz szerződést a munkára, de a partnernél, az ő utasításai szerint dolgozol. Mi fizetjük a béredet és teljesítjük az azzal kapcsolatos adózási kötelezettségeket, de a partner az, aki a munkaidődet nyilvántartja és tudatja velünk. Szintén a partner kötelezettsége a munkavédelmi feladatok ellátása. 

Az adott partner kilétéről a munkára jelentkezésed során tájékoztatunk. 

Az adatkezelő elérhetőségei 

A WHC vállalkozáscsoport tagjai között és partnereinkkel létrejött megállapodások alapján a WHC Diák Iskolaszövetkezet gondoskodik az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszonnyal kapcsolatos adatkezelést érintő tájékoztatásról és a jelen tájékoztató VI. fejezetében foglalt jogok érvényesítéséről, a megkeresések megválaszolásáról. 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 8912 Nagypáli, HRSZ 030/2

e-mail postafiók: adatkezeles@whc.hu

telefon: +36303697095

weboldal: www.whc.hu

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.whc.hu/adatkezelesi-tajekoztato-iskolaszovetkezeti-tagoknak

    2. Az ADATKEZELÉS

Milyen célból kezeljük a személyes adataidat? 

 • Ha még nem vagy tag és munkát keresel 

Ha még nem találtad meg a számodra megfelelő diákmunka ajánlatot, de elszántad magad a diákmunka vagy akár felnőtteknek szóló, de diákok számára is ideális munka vállalására, kérheted a felvételedet az álláskeresői adatbázisunkba. Az ennek során megadott személyes adataidat abból a célból kezeljük, hogy segítsünk az elképzeléseidnek megfelelő munkát megtalálni, számodra megfelelő munkákról értesítsünk. Az álláskeresői adatbázishoz kapcsolódó részletes adatkezelési tájékoztatónkat itt találod. 

 • Ha még nem vagy tag, de kiválasztottad a munkát 

Ha megtaláltad a számodra tetsző diákmunkát, és még nem vagy nálunk tag, akkor munkavállalás előtt tagként be kell lépned iskolaszövetkezetbe. Az iskolaszövetkezetbe történő belépést személyesen bármelyik irodánkban megteheted a belépési nyilatkozat kitöltésével. Annak érdekében pedig, hogy a szerződés aláírása minél kevesebb idődbe kerüljön, lehetőséged van arra, hogy a szerződéskötéshez szükséges személyes adataidat az „adatfelvételi lapon” előzetesen megküld számunkra. Ez alapján kollégáink előkészítik a belépési nyilatkozatot. 

A belépési nyilatkozaton és az adatfelvételi lapon megadott személyes adataidat tehát abból a célból kezeljük, hogy az iskolaszövetkezetbe történő belépésed megvalósulhasson. 

 • Ha már tag vagy 

Tagjaink személyes adatait abból a célból kezeljük, hogy az iskolaszövetkezeti tagságból eredő jogokat és kötelezettségeket teljesíthessük, illetve teljesítésüket lehetővé tegyük. Az iskolaszövetkezeti tagság legfőbb célja, hogy a tagok diákmunkát lássanak el.

Ennek keretében az adatkezelés célja magában foglalja annak biztosítását, hogy diákmunkát vállalhass. Konkrét, meghirdetett állásokra jelentkezhetsz személyesen irodánkban vagy a hirdetésen keresztül elérhető online jelentkezési űrlap segítségével. Az eseti szerződés megkötése érdekében azonban személyesen szükséges valamelyik irodánkba bejönnöd. 

Az iskolaszövetkezeti tagsági jogviszony kapcsán 18 éven aluli tagok esetén a törvényes képviselőik személyes adatait is kezeljük a törvényes képviselői hozzájárulások megszerzése céljából. 

A tagok mely személyes adatait kezeljük a tagság kapcsán?

személyazonosító adatok: vezetéknév, keresztnév, születési név, anyja neve, állandó lakcím és tartózkodási hely, születési hely és idő, nem, állampolgárság

tanulói/hallgatói jogviszony igazolására: diákigazolvány száma, diákigazolvány OM azonosító, diákigazolvány érvényessége, tanulói/hallgatói jogviszony igazolás adattartalma, iskola neve, címe, típusa, tanulmányok kezdete, várható befejezésének időpontja, jogviszony jellege (aktív / passzív, nappali / levelező / esti)

további azonosítók: TAJ szám, adóazonosító jel

belső adminisztrációs adatok: törzsszám

tagsággal kapcsolatos további adatok: önéletrajz, jelentkezés keretében a tagok által szabadon megadott személyes adatok, aláírás, tagnyilvántartásban szereplő adatok (név, lakcím, részjegy összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja), részjegy vásárlásának, visszafizetésének ténye és dátuma, külső szolgáltatásban történő közreműködésre megállapodás megkötése (partner adatai, vállalt feladatok, bér, feladat teljesítésének helye és időtartama), bankszámlaszám, személyi higiénés vizsgálat adatai, munkaruha, munkavédelmi felszerelés átadás-átvételi jegyzőkönyvében szereplő adatok (méret, átadás dátuma, átadott eszközök megnevezése, stb.), utasítást adó személy titulusa

bérszámfejtés: jelenléti ív (munkavégzés kezdő és befejező időpontja, időtartama), munkabér, útiköltség térítés esetén útnyilvántartás adatai (dátum, indulás és érkezés helye, megtett km, megjegyzés), családi adókedvezményre jogosultság ténye, jogosultság esetén NAV adatlapon szereplő személyes adatok, súlyos fogyatékosság ténye, kapcsolódó adókedvezmény igénybevétele esetén az érintett NAV adatlapon szereplő személyes adatok

képzettség, végzettség: tanulmányi szak, szakirány, évfolyam, képzés hossza, iskolai végzettség, szakképzettség, nyelvismeret ténye, foka, munkakör szempontjából releváns tapasztalat, képzettség

munkavállalás szempontjából releváns további adatok: „B” kategóriás jogosítvány meglétének ténye, személygépkocsi/motor/robogó tulajdonlás vagy használati jogosultság ténye, azon régiók megjelölése, ahol szívesen vállalsz munkát, azon időszakok, amikor munkavégzésre ráérsz, munkavégzés szempontjából releváns, a tagra vonatkozó feljegyzés

kapcsolattartási adatok: név, lakcím, postázási cím, mobil és/vagy vezetékes telefonszám, e-mail cím

18 éven aluliak esetén törvényes képviselő vezetékneve, keresztneve, lakcíme, aláírása, általa adott hozzájáruló nyilatkozat ténye, tartalma

munkabaleset esetén: munkabaleseti jegyzőkönyvben és mellékleteiben rögzített személyes adatok

Az adatkezelés jogalapja 

Szövetkezeti tagság, mint szerződés

Az iskolaszövetkezeti tagság létesítésével, teljesítésével, megszüntetésével kapcsolatban kezelt személyes adataidat (így pl. a belépést előkészítő adatfelvételi lapon, a belépési nyilatkozaton és az általad ellátott diákmunkát érintő jelenléti íveken, bérlapokon szereplő személyes adatokat stb.) alapvetően az iskolaszövetkezeti tagságod, mint velünk kötött, illetve megkötni tervezett szerződés (GDPR 6. cikk (1) b) pont) alapján kezeljük. 

Ha a személyazonosításhoz és tanulói / hallgatói jogviszonyod igazolásához szükséges adataidat nem adod meg, akkor nem tudsz az iskolaszövetkezet tagjává válni, illetve a tagja maradni. Amennyiben pedig a munkavállalási preferenciáidat, készségeidre, képességeidre vonatkozó adatokat nem adod meg, akkor nem tudjuk azt biztosítani, hogy a számodra leginkább ideális munkalehetőségeket ajánlhassuk fel. 

Jogszabályi kötelezettség

Az iskolaszövetkezeti tagságot érintően azonban számos (pl. adó és társadalombiztosítási jogszabályok által előírt) jogszabályi kötelezettségünk is van, amelyek teljesítéséhez személyes adataidat, illetve hozzátartozóid személyes adatait kezelnünk kell. E jogszabályi kötelezettségek teljesítése keretében a személyes adataidat, illetve hozzátartozóid személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontjának felhatalmazása alapján a vonatkozó jogszabályok alapján kezeljük. 

Így például

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:355.§-a írja elő a tagnyilvántartás vezetési kötelezettséget és az abban kötelezően rögzítendő személyes adatokat (név, lakcím, részjegy összege, tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontja);

 • szintén a Polgári Törvénykönyv 2:12.§ (1) bekezdése írja elő, hogy a 18 éven aluli személyek szerződéses nyilatkozatának érvényességéhez szülői hozzájáruló nyilatkozatra van szükség, ezért a szüleidnek az általuk adott hozzájáruló nyilatkozatban feltüntetett személyes adatait e jogszabályi előírás alapján kezeljük;

 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 1. sz. mellékletének 14. pontja szerint az iskolaszövetkezet köteles a diákmunka szerződés (azaz a külső szolgáltatásra vonatkozó megállapodás) megkötésének a napján az állami adóhatóságnak (NAV) bejelenteni a szövetkezet adószámát, a munkát vállaló diák adóazonosító jelét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ szám), diákigazolványának a számát. Az iskolaszövetkezet köteles továbbá a tagsági jogviszony megszűnésének a napját is a megszűnést követő 8 napon belül bejelenteni a NAV-nak.

 • ha adókedvezményt kívánsz igénybe venni, a jogosultsági feltételeket az adózási jogszabályok határozzák meg, ezek alapján állította össze a NAV is a vonatkozó adatalapjait, amelyeken az igénybevételhez szükséges feltételekről kell nyilatkoznod és ennek keretében az adatlap szerint hozzátartozóidnak az adatait megadnod.

 • munkabaleset esetére a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény írja elő a foglalkoztatók kötelező teendőit (kivizsgálás, dokumentálás, stb.). 

Az adatkezelés időtartama

Az iskolaszövetkezetbe történő belépési szándék esetén a szerződéskötés előkészítése érdekében az adatfelvételi lapon megadott személyes adataidat az adatlap leadását követő 30 nap elteltével töröljük, ha ez idő alatt az iskolaszövetkezetbe történő belépés nem történik meg. 

Ha már tag vagy, az iskolaszövetkezeti tagsággal kapcsolatos adataidat alapvetően a tagsági jogviszonyod megszűnését követő 5 év elteltével töröljük. 

Bizonyos adataidat azonban még ekkor sem törölhetjük, mert az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény értelmében az adózást alátámasztó okiratokat az adójogi elévülési idő végéig (azaz az adóbevallás évét követő 5. év végéig) meg kell őriznünk. E szabály alapján kell az adózási elévülési idő alatt megőriznünk például a számodra történt kifizetésekkel kapcsolatos iratokat (belépési, kilépési adatlap, jelenléti ív, bérszámfejtési adatlapok, NAV adatlapok, külső szolgáltatásra irányuló megállapodás, stb.). Ezen iratokat az adójogi elévülési idő leteltét követően semmisítjük meg.

    3. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat? 

A személyes adatokat a WHC Diák Iskolaszövetkezet és a WHC vállalkozáscsoport tagjai, valamint a WHC vállalkozáscsoport adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni. 

Diákmunka végzése esetén (ún. külső szolgáltatásban részvétel esetén) személyazonosításhoz szükséges adataidat (név, születési hely és idő, anyja neve, lakóhely), kapcsolattartási adataidat (név, telefonszám, e-mail cím), TAJ számodat és a munkavégzés szempontjából szükséges egyéb adataidat (pl. önéletrajz, képzettség, végzettség, érdeklődés) a diákmunka teljesítése céljából a veled és partnerünkkel kötött megállapodás alapján átadjuk a szolgáltatást fogadó partnerünk részére, azaz annak, akinél a diákmunkát végzed. Amennyiben a diákmunkát elvállalod, partnerünk kérésére részére bemutatjuk a veled megkötött megállapodást is annak érdekében, hogy a foglalkoztatás jogszerűségét igazoljuk számára. 

Ha munkavégzés közben baleset ér, az ezzel kapcsolatos kivizsgálást, adminisztrációs teendőket az a partnerünk végzi, akinél a munkát végezted. 3 napon túli munkaképtelenség esetén a baleseti dokumentációból kap 1-1 példányt a munkavédelmi hatóság, az iskolaszövetkezet, és egy példány a partnernél is rendelkezésre áll. 

A tagnyilvántartás a Ptk. 3:355. §-a alapján korlátozottan nyilvános. A tagnyilvántartásba bárki, azaz nem csak a tagok, hanem kívülálló személyek is betekinthetnek, ha érdekeltségüket igazolják. 

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

 

Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

nexum Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám:06-09-004861, székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.)

 

tárhelyszolgáltatás, szerverüzemeltetés

 

SMART INFORMATIKA Kft.

(cégjegyzékszám: 20-09-070966, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi utca 9. I. em. 10.)

informatikai rendszerek rendszergazdája

Microsoft Corporation

(Redmond USA)

 

levelező szolgáltatás

VT-Soft Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-061698, székhely: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32.

Abacus bérszámfejtő program és Webív program üzemeltetése

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk az érintetteket. 

A megadott személyes adatokat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon. 

A tagokkal szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatokat az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink. 

    4. Adatbiztonság

A WHC vállalkozáscsoport tagjai kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszik. Ennek keretében elfogadják és kialakítják, rendszeresen felülvizsgálják mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általuk kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy megakadályozzák az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodnak arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. A WHC felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének. 

A WHC mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.


    5. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra. 

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

    6. Jogok

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás, a hozzájárulást megadó érintett személy jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személy személyes adatait nem kezeljük tovább, azt töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Hozzáférés joga: Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhetsz arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, további felvilágosítást kérhetsz az alábbiak tekintetében: 

az adatkezelés céljai, jogalapja, az általunk kezelt személyes adataid, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések 

A tájékoztatással együtt a rendelkezésedre bocsátjuk a személyes adataid általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük. 

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog: Ha észleled, hogy valamely személyes adatodat hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közöld velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük. 

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”): Kérheted személyes adataidnak a törlését. Az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet. 

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;

 2. az adatok kezelése jogellenes;

 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket. 

Adatkezelés korlátozásához való jog: Az adatkezelés folyamata során kérheted az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatod a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de az adatok törlését ellenzed, és ehelyett kéred azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez hozzájárulsz vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról előzetesen tájékoztatunk. 

Adathordozhatósághoz való jog: Amennyiben személyes adataidat elektronikus úton (hozzájárulás vagy szerződés jogalapján) kezeljük, igényelheted, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át Neked vagy az általad kijelölt másik személy részére.

    7. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása 

Kérjük, hogy a fenti jogaid érvényesítése esetén megkeresésed lehetőség szerint írásban küldd meg részünkre a adatkezeles@whc.hu e-mail címre vagy postai levélben a WHC Diák Iskolaszövetkezet 8912 Nagypáli, hrsz. 030/2 alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adataidat és levelezési címedet is szíveskedj megadni. Amennyiben a személyazonossággal kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk további azonosító adatokat kérni. 

A kérelmet 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk. 

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni. 

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Kérésedre tájékoztatunk arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

    8. Kártérítés, sérelemdíj 

Amennyiben személyes adataid jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Neked vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Te, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni. Amennyiben pedig e körben a személyiségi jogaid sértenénk, sérelemdíjat érvényesíthetsz. 

Tájékoztatunk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár a Te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származik.

    9. Igényérvényesítés módja 

       1. Adatkezelő megkeresése 

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy személyes adataid kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételed, illetve igényed először velünk, mint adatkezelővel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közöld annak érdekében, hogy az észrevételed minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük. 

       2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele 

Jogellenes adatkezelés esetén jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni. 

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu 

       3. Bírósághoz fordulás 

Tájékoztatunk, hogy igényed bíróság előtt is jogosult vagy érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

 

 

WHC Diák Iskolaszövetkezet

(WHC vállalkozáscsoport tagjai)

adatkezelők