Sve naše ponude: 314 kom poslova

Kompanijama

Lizing radne snage

Jedan od važnih elemenata naših humanih usluga jeste lizing radne snage, a u okviru istog prema zahtevima naših partnera obezbeđujemo adekvatnu radnu snagu. Uvek vodimo računa o tome, da pored dobrih uslova obezbedimo i kvalitetnu radnu snagu našim partnerima, a da pritom doprinesemo efikasnom poslovanju.

DETALJNIJE

Posredovanje radne snage

U slučaju posredovanja radne snage naša kompanija prema strategiji traženja za datu poziciju efikasno pomaže u pronalaženju odgovarajućeg saradnika.

DETALJNIJE

Zapošljavanje studenata

Zapošljavanje studenata putem WHC Studentske školske zadruge. Usluga zapošljavanja studenata za Vas predstavlja najjeftiniju investiciju, a da to pritom bude dopuna radne snage koja istovremeno gradi i budućnost Vaše kompanije.

DETALJNIJE

Računovodstvo

Zadatke računovodstva, knjiženja vrše saradnici koji su obučeni kod WHC Kft-a. Svi naši klijenti imaju stalne službenike, te su svi uslovi dati za održavanje ličnog kontakta, a to predstavlja jedan od izvora poverenja.

DETALJNIJE

Poreski konsalting

U okviru usluge poreskog konsaltinga ne pružamo samo pripremu godišnjih izveštaja i poreskih prijava našim klijentima, već pomažemo kompanijama i da nađu pravi put.

DETALJNIJE

Obračun zarada

U okviru ovih usluga preuzimamo celokupne zadatke naših klijenata po pitanju obračuna zarada, te oni na taj način mogu da uštede na znatnim troškovima (radna snaga, sredstva). Naš samostalan tim vrši obračun zarada, odnosno zadatke vezane za iste, pored strogog čuvanja podataka i tajnosti podataka.

DETALJNIJE