+
TUDTAD?
Ha nem csak kizárólag a jelenlegi pozícióhoz adod meg az adataid, akkor kollégáink több száz munkalehetőségünk közül a számodra lehető legmegfelelőbb állást tudják ajánlani.
SZERETNÉK TÖBB ÁLLÁSAJÁNLATOT! MARADOK ENNÉL AZ EGYNÉL!

Találatok száma: 424 db állás

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A WHC Diák Celldömölki Műszaki Szakközépiskola Szakiskola Gazdasági Szolgáltató Iskolaszövetkezet (székhelye: 8912 Nagypáli, 030/2., cégjegyzékszáma: 20-02-050404, adószáma: 23086119-2-20) éves rendes közgyűlésének megtartására

2019. szeptember 30-án (hétfő), 10:00 órakor

kerül sor, melyre ezúton Önt, illetve amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, törvényes képviselőjét is meghívom.

A közgyűlés helye: WHC iroda Győr, Leier City Center Zrínyi és Wesselényi utca sarka

A közgyűlés napirendje:

1.) Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének, valamint jegyzőkönyv-hitelesítőinek megválasztása.

2.) Határozat a beszámoló elfogadásáról, az adózott eredmény felhasználásáról.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumokat hétfőtől péntekig 8-16 óráig a WHC Diák Iskolaszövetkezet székhelyén a 8912 Nagypáli, 030/2. cím alatt lehet megtekinteni.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ideje:

2019. október 4. (péntek), 11:00 óra

A megismételt közgyűlés helye: WHC iroda Győr, Leier City Center Zrínyi és Wesselényi utca sarka

A megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az eredeti napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, azzal, hogy az alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges a megismételt közgyűlésen is.

Kérem, hogy a közgyűlésen megjelenni szíveskedjék! Személyes megjelenés hiányában meghatalmazottja útján történő részvételről is gondoskodhat.

Kelt: Nagypáli, 2019.09.13.